Golfdrive.eu; alles over golf

Goed om te weten

Golf-nieuws

Welk team gaat de Ryder Cup winnen?

Drie jaar lang hebben miljoenen golfliefhebbers erop moeten wachten maar deze week is het dan...


(Duinweg 16, Westkapelle)  

IMG 2471

telefoonnummer: +31 6 51 830952
(Duinweg 131, Westkapelle)

IMG 20180130 114600

telefoonnummer: +31 6 51 830952
GOLFBAANGRASSEN VOOR HET KOELERE KLIMAAT
Gras is de algemeen gehanteerde term voor planten die behoren toto de familie van de grassen
(Graminae of Poaceae)
Op een golfbaan wordt gebruik gemaakt van weinig productieve graszaadmengsels, welke speciaal voor de toepassing op golfbanen zijn ontwikkeld.
Roodzwenkgras en struisgras zijn weinig productief en stellen geringe eisen aan de vochtvoorziening en bemesting. Andere rassen, zoals Veldbeemdgras en enkele nieuwe Raaigrassoorten vragen van nature  weinig water en meststoffen.
Bij regelmatige bemesting of teveel beregening kunnen ongewenste effecten optreden, zoals verdringing van Roodzwenkgras door rijkere soorten (o.a. straatgras en Engels raaigras).
Door  gebruik van weinig productieve grassoorten wordt bemesting en beregening op de golfbaan tot een minimum beperkt.
Er zijn veel grassoorten, waarvan de onderstaande soorten in meer of mindere mate in relatie met de golfbaan staan.
Roodzwenkgras (Festuca rubra)
Roodzwenkgras wordt gebruikt in fijne grasmengsels omdat deze grassoort uitstekend samengaat met struisgras.
Er zijn een drietal varianten, t.w.:
1. Gewoon roodzwenkgras (fijnbladig, relatief kortgroeiend, ziekteresistent)
2. Roodzwenkgras van fijne uitlopers (fijnbladig,kortgroeiend maar wel vatbaar voor dollar spot en rooddraad.
3. Roodzwenkgras met forse uitlopers (sterk kruipende uitlopers, snel groeiend en een grof blad).
Hardzwenkgras (Festuca ovina)
Bladeren zijn priemvormig met diepe ribben, violette verkleuring van de bladschede. Deze grassoort heeft een grauwe kleur en een vormt een open zode.
 
Veldbeemdgras (Poa pratensis)
Kleur afhankelijk van het ras van licht- naar donkergroen, vormt een dichte zode.
Struisgras (Agrostis soorten)
Er zijn verschillende struisgrassoorten maar het mengsel van gewoon struisgras in combinatie met Festuca rubra wordt gebruikt voor de fijnste grasmatten.
(gewoon struisgras heeft een klein, dofgroen, relatief breed en plat blad)
Schapengras (Festuca glauca)
Groeit in bolronde pol en heeft spitse blauwe blaadjes.Droog en zonnige standplaats. Hoeft niet verzorgd te worden.
Engels raaigras (Lolium perenne)
Een taai en sterk glanzende grassoort met een donkergroene kleur.
Straatgras (Poa annua)
Een agressief onkruidgras.
Gras voor Greens
De greenmengsels zijn samengesteld uit grassoorten die zich bij uitstek lenen voor deze toepassing.
Ze zijn goed bestand tegen ziekten, kort maaien en intensieve bespeling, hebben een goede zodendichtheid en een mooie kleur.
Daarnaast worden voor deze mengsels de graszaadpartijen gebruikt met de beste zuiverheid en kiemenergie.
Meestal gebruikt men voor de greens mengsels van 100% roodzwenkgras, dan wel 100% struisgras of een combinatie van beide grassoorten.
Gras voor Tees
Voor tees zijn snelle vestiging en een goed herstellingsvermogen doorslaggevend. Dit verklaart het toenemende gebruik van het traag groeiende Engels raaigras in teemengsels.
Vaak wordt voor een tee een mengsel gebruikt van roodzwenk- en veldbeemdgras, maar het meest complete mengsel voor de intensief bespeelde tees is een mengsel van roodzwenk-, veldbeemd-, Engels raaigras  en struisgras.
 
Gras voor fairways
Bij de fairwaymengsels zijn trage groei en goede droogtolerantie gewenst, omdat fairways in veel gevallen niet worden beregend.
Grassoorten en rassen die onder stress (droogte, vorst) vitaal en op kleur blijven, kunnen de kwaliteit van de fairway enorm verbeteren.
Voor het gras voor de fairway worden mengsels gebruikt van roodzwenk- en veldbeemdgras, of een mengsel hiervan, welke aangevuld wordt met Engels raaigras of Struisgras.
Gras voor de rough
Roughs worden meestal extensief beheerd. Ondanks het beperkte maaien, bemesten en beregenen dient een sterk en hoogwaardig grasbestand te ontstaan.
Roughmengsels dienen goed tegen droogte en schaduw bestand te zijn.De samenstelling voor een roughmengsel kan bestaan uit hardzwenkgras, fijnbladig schapegras en twee typen roodzwenkgras.
Gras voor de Driving Range
De driving range wordt zeer intensief gebruikt. Speciale mengsels zijn samengesteld om snel te herstellen van de speelschade. Ze vormen een dichte, sterke grasmat, die zeer goed bestand is tegen de intensieve betreding.
Gras voor de driving range kan bestaan uit een mengsel van Engels raaigras en veldbeemd.
GRASSEN VOOR WARMERE KLIMATEN
Een ander Agrostis ras is het wit struisgras. Dit ras is populair in de warmere klimaten en wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten en de Middelandse Zee.
ONGEWENSTE GRASSOORTEN
Alhoewel een green is ingezaaid met een mengsel van roodzwenkgras en struisgras kunnen zich hiertussen ook niet gewenste grassoorten vestigen.
De meest voorkomende van deze ongewenste soorten is het éénjarig straatgras (Poa annua).
Een agressief onkruidgras dat zich makkelijk op kale of bijna kale plekken vestigt, doordat dit gras het gehele jaar bloeit, een overvloedige zaadvorming heeft en wortelt heel gemakkelijk.
 uw reactie
terug
 

Advertenties

logo_samengevoegd90h.pngwebcontrol-ict2.pngwebcontrol-ict1.pngFW4A90h.png

Informatie

Golfweb-advertising

Valeriaan 6
4421 ME Kapelle
KvK 22059749
 

Buienradar

Routeplanner

Volgons