Golfdrive.eu; alles over golf

Goed om te weten

Golf-nieuws

Welk team gaat de Ryder Cup winnen?

Drie jaar lang hebben miljoenen golfliefhebbers erop moeten wachten maar deze week is het dan...


(Duinweg 16, Westkapelle)  

IMG 2471

telefoonnummer: +31 6 51 830952
(Duinweg 131, Westkapelle)

IMG 20180130 114600

telefoonnummer: +31 6 51 830952
SCHIMMELS IN GRASSEN OP DE GOLFBAAN
Schimmels in grassen op de golfbaan kunnen veel schade aan de grasmat teweegbrengen.
Wat de bestrijding van deze schimmels betreft is in Nederland met bestrijdingsmiddelen niet veel meer mogelijk.
Daarom is het van groot belang om te weten hoe deze schimmels ontstaan en met welke (cultuurtechnische) maatregelen ze te voorkomen of te genezen zijn. Met name op golfbanen waar het uiterste van het gras wordt gevraagd, wordt het gras behoorlijk in de stress gejaagd. Hoe meer stress het gras te verduren krijgt, hoe groter de kans op schimmels aanwezig is.
Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende schimmels in grassen met een korte beschrijving van het schadebeeld, de mogelijke oorzaak en de fysieke, natuurlijke bestrijding.
Sneeuwschimmel (Microdochium nivale)
Sneeuwschimmel-Microdochium-nivale
Sneeuwschimmel (voorheen was de Latijnse naam Fusarium) is een schimmel die zich voornamelijk in het najaar manifesteert. Veel voorkomend in Engels raaigras, veldbeemd, roodzwenk en struisgras.
Schadebeeld: De plekken hebben een grootte van 4-6 cm. Bij een sterke aantasting lopen ze in elkaar over. Bij een hogere luchtvochtigheid  ontstaan er witte pluizen/ watten bollen.
Oorzaak: Te late stikstofbemesting in het najaar.
De ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van deze schimmel zijn vochtige nachten en een temperatuur tussen 0 en 10’C.
Bestrijding: In het najaar niet te ruime stikstofgift, gras droog houden (goede drainage), sweepen, ventilatie bevorderen, prikken, tamelijk kort en lang doormaaien in de herfst en het maaisel opruimen, pH in de bodem onder 6,5 houden.
Dollar spot (Sclerotinia homoecarpa)
dollarspot
Voorkomend van mei tot midden oktober.
Schadebeeld: Kleine ronde bruine plekken 40-50 mm doorsnee, het centrum van de plekken is gebleekt droog, insnoering van het blad.
Oorzaak: Stikstoftekort, vatbare struis- en roodzwenksoorten, hoge temperaturen (25-30’C) met hoge luchtvochtigheid en koele nachten bevorderen een uitbreiding van de schimmel.
Bestrijding: Gebruik resistente rassen. Bodem niet nodeloos laten verarmen, positieve werking heeft kalibemesting in het vroege voorjaar, bodemverdichting voorkomen.
Rooddraadschimmel (Laetisaria fuciformis)
rooddraad-   schimmel
Voorkomend in Engels raaigras en roodzwenk.
Schadebeeld: Opvallend rose tot rode schimmeldraden (pluisjes) op aangetaste bladhalmen (bij een hoge luchtvochtigheid), veroorzaakt afsterven van de bladpunten, waardoor pleksgewijs bruinverkleuring optreedt. Komt voor in voorjaar, zomer en najaar.
Oorzaak: Te lage stikstofvoorraad in de bodem, droogtestress.
Bestrijding: Extra bemesten met een snelwerkende meststof zoal zwavelzure ammoniak. Voorkom hoge stikstofgiften. Voorkom droogtestress. Verbeter de windcirculatie en zorg voor voldoende licht. Beregen grasvelden bij voorkeur in de morgen om te voorkomen dat het gras lang nat blijft. Na augustus niet extra bemesten, de schimmel verdwijnt vanzelf.
Anthracnose (Colletotrichum graminicola – zwartrot aan de onderstengel-wortel)
AnthracnoseTurfgrass05sm1 AnthracnoseTurfgrass10sm1
Treedt op in de late zomer en einde winter.
Schadebeeld: Geel verkleuring, jongste blad is oranje-rood, stengel is verkleurend en dood, zwartrot aan de basis.
Oorzaak: Slechte en verdichte vochtige bodemcondities. Vooral in Poa Annua greens.
Bestrijding: Zomer wat extra stikstof, bodemverbetering.
Bladvlekkenziekte (Drechslera, Cladosporium, Assochyta)
leafspot
Voornamelijk op fairways in veldbeemd en Engels raaigras.
Schadebeeld: Ziekte op het blad en de wortels, op het blad kleine waterige plekjes, later purperrode ovale vlekken, wit verkleurend, de plant verwelkt bij wortelaantasting.
Oorzaak: Bodemverdichting, te hoge stikstofgift, intensieve belasting.
Bestrijding: Vermijd veel beschadiging, veel stikstof en te kort maaien. Besmet maaisel afvoeren, goede rassenkeuze.
Brown Patch (Rhizoctonia solani) en (Rhizoctonia Cerealis).
brown patchbrown patch 2
Actief van juni tot september. Veel voorkomend in Engels raaigras, veldbeemd, roodzwenk en struisgras.
Schadebeeld: R.Solani: donkere ringen, afsterven gras, droogte plekken van 5-6 cm. wit verkleuring aangetast gras, mycelia.
Plekken kunnen uitgroeien tot 60 cm.
R.Cerealis: gele ringen in het gras. De buitenrand vertoont een grijs-blauwe ‘rook’kring van 2-4 cm breed.
Oorzaak: Hoge dag- en nachttemperatuur (> 20’C), hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie.
Bestrijding: In de morgen beregenen, goed beluchten, geringe stikstofgift en een goede kaligift door de zomer.
Een goede opbouw van zandlagen met een goede drainage van de grond.
Heksenkringen (Marasmius oreades spp.)
fairy ring
Veel voorkomend in Engels raaigras, veldbeemd, roodzwenk en struisgras. Aantasting is gehele jaar mogelijk.
Schadebeeld: De rand van de cirkel bestaat uit twee cirkels die een bruine (eerst donkergroene) uit door gras bestaande cirkel insluiten. Onder de aangetaste bruine ring een dichte massa waterafstotend Mycelium. Aan de rand groei- en vruchtlichamen (paddestoelen).
Oorzaak: Vaak aan te treffen in een oude grasmat, een echte oorzaak is niet aan te geven.
Bestrijding: Binnenring goed doorprikken en daarna flink nat maken met water gemengd met een wetting agent.
De buitenring op een aantal plaatsen doorsteken met een spade.
Roest (Puccinia spp.)
leafrust
Treedt op vanaf eind juni tot in de herfst, voornamelijk in Engels raaigras.
Schadebeeld: Verspreid over het blad liggende oranje sporen hoopjes. Stengel en bloeiwijze wordt niet aangetast.
Oorzaak: Hoge luchtvochtigheid en temperatuur (>20’C), slechte waterhuishouding werkt de schimmel in de hand (waterstress), wind bevordert de verspreiding van de sporen.
Bestrijding: Optimale (veel vocht) beregening in de morgen.
Ronde plekkenziekte/Ophiobolus  (Gaeumanomyces graminis)
spring dead spot
Ontginningsziekte, komt vooral voor in nieuwe greens in het struisgras, roodzwenkgras is resistent.
Schadebeeld: Eerste ontwikkeling van kleine bruine plekken, in een later stadium gaat het gras dood, breidt zich snel uit bij koel en donker weer.
Oorzaak: Te hoge pH in de toplaag, bekalking stimuleert de aantasting. Overmatig beregenen (snelle stijging van de pH).
Bestrijding: Voorkom overmatige beregening, verzurende meststoffen zoals zwavelzure ammoniak zaaien en ijzersulfaat, oppervlakte droog houden door sweepen en regelmatig beluchten. Opletten met teveel nitraatstikstof, maar ook niet teveel fosfaat en kali strooien. Extra magnesium geven.
Voetrot (Fusarium culmorum,zomer, najaar, winter Fusarium nivale)
Sneeuwschimmel-voetrot
Meest voorkomend bij een natte warme zomer/najaar.
Schadebeeld: Eerst kleine plekken die nat geelbruin tot donkerbruin gekleurd zijn. Deze kunnen zich snel uitbreiden. Aan de rand kan een zone met witte schimmel te zien zijn.
Oorzaak: Hoge luchtvochtigheid met hoge bodemtemperatuur. Bodemverdichting.
Bestrijding: Niet te ruime en niet te late stikstofbemesting, bodemverdichting tegengaan, in de morgen beregenen.
Zie de behandeling van sneeuwschimmel.
Zwarte laag (Black layer)
glossary BlackLayer1
De naam voor een inderdaad zwarte, onwelriekende band in de wortelzone van de grasmat.
Een indicatie dat er iets mis is in de wortelzone.
Schadebeeld: De leefconditie voor de bacteriën die de zwarte laag veroorzaken, is een anaerobische conditie, een conditie zonder zuurstof dus. Chemisch gezien bestaat deze zwarte laag uit een neerslag van verbindingen van zwavel met metalen, sulfiden van bijvoorbeeld ijzer, mangaan en magnesium. Deze sulfiden ontstaan als zwavelwaterstofgas (H2S) met in de grond aanwezige metaalelementen een verbinding aangaat.
Oorzaak: De grondporiën zijn volledig gevuld met water, waardoor de diffusie vrijwel niet mogelijk is. De diffusie verloopt door water 10.000-maal langzamer. Redenen kunnen zijn: onjuiste structuur-dressmateriaal, verstopte drainage.
Bestrijding: Juiste structuur in de grond, goede drainage.
uw reactie
terug
 

Advertenties

webcontrol-ict2.pngFW4A90h.pnglogo_samengevoegd90h.pngwebcontrol-ict1.png

Informatie

Golfweb-advertising

Valeriaan 6
4421 ME Kapelle
KvK 22059749
 

Buienradar

Routeplanner

Volgons