(Duinweg 16, Westkapelle)  

IMG 2471

telefoonnummer: +31 6 51 830952
(Duinweg 131, Westkapelle)

IMG 20180130 114600

telefoonnummer: +31 6 51 830952
BEMESTING GOLFBANEN
Om de grasmat in goede staat te houden is, gezien de intensiteit van het gebruik, aanvullende bemesting noodzakelijk.
Een juiste bemesting zorgt voor sterke planten en een gezonde bodem. Maar wat nu wel of niet precies juist is, is niet zo eenvoudig te vertellen. Iedere golfbaan heeft zo zijn eigen bemestingssysteem en is o.a. afhankelijk van de bodemgesteldheid,zoals zand-  of kleigrond. Ook het budget, kennis en kunde en nog tal van andere factoren spelen hierbij een belangrijke rol.
Bemesting vindt voornamelijk plaats op de tees, greens en voorgreens. Hierbij wordt uitgegaan van een zogenaamde “ evenwichtsbemesting”.
Evenwichtsbemesting is erop gericht om de hoeveelheid bemesting af te stemmen op de opname van het gewas. Door te streven naar een evenwichtsbemesting wordt de uitspoeling van voedingsstoffen geminimaliseerd. Hiertoe worden langzaam werkende meststoffen (werktijd 6 weken tot 3 à 6 maanden) toegepast, die beter inspelen op de voedingsbehoefte van de grasmat.
Op de fairways blijft het maaisel liggen waardoor er geen voedingstoffen worden afgevoerd.
Ook op de fairways is een langzame en gelijkmatige groei gewenst. Indien op deze terreindelen bemesting plaatsvindt, worden hier veelal organische of langzaam werkende meststoffen gebruikt, waardoor de uitspoeling minimaal is.
De rough en semi-rough worden niet bemest.
Door onderzoek zijn we er  achter gekomen, dat één gram vruchtbare aarde  bijvoorbeeld zo’n 2500 miljoen bacterieën bevat, zo’n 400.000 miljoen schimmels en daarnaast nog eens 50.000 miljoen algen. De bodem is een levend organisme en de pH-waarde van de bodem is van groot belang voor de opname van voedingsstoffen door de bodem.
De term pH komt van het Latijnse woorden pondus (gewicht) en Hydrogenii (waterstof); oftewel de term pH is de meeteenheid voor de concentratie waterstofionen en bepaalt daarmee de sterkte van een zuur of base. 
 uw reactie
terug
 

Informatie

Golfweb-advertising

Valeriaan 6
4421 ME Kapelle
KvK 22059749
 

Buienradar

Routeplanner

Volgons